Menu Content/Inhalt
Start arrow Wieści arrow Prawo arrow Czy "Fiskus" może zakwestionować faktury dotyczące działalności SKP?
Czy "Fiskus" może zakwestionować faktury dotyczące działalności SKP? PDF Drukuj Email

  Normalną praktyką w działalności gospodarczej jest zaliczanie w koszty (koszty uzyskania przychodu) kosztów  wynikających z faktur otrzymywanych w związku z prowadzeniem w tej działalności. Jednak ....

  .... jak wiadomo, nie od wszystkich faktur można odliczyć VAT i nie każdą fakturę można "wrzucić" w koszty.
   A czy można, to robić w odniesieniu zakupów przyrządów, których w świetle obowiązujących przepisów prawa nie można używać (stosować) w prowadzonej działalności gospodarczej?
   A czy można odliczać od należnych podatków koszty związane z działalnością regulowana, jak np. prowadzenie SKP, ponoszonych, koszty ponoszone po utracie uprawnienia do prowadzenia SKP? [ po utracie ważności poświadczenia o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy-Prawo o ruchu drogowym, w związku z art.83 ust 4 zdanie 2 tej ustawy].
   A jak to oceniłyby organy podatkowe?
   
Ktoś to sprawdzał?
   A może lepiej tego nie sprawdzać?

Sprawdzać może nie warto, ale warto o tym pomyśleć wcześniej, zanim "fiskus" nam to sprawdzi.

   Oczywiste problemy z "Fiskusem" mogą wynikać z zaliczania w koszty uzyskania przychodu, lub odliczania VAT od faktur, które dotyczą posiadanych przez przedsiębiorstwo prowadzące Stację Kontroli Pojazdów "takich" analizatorów spalin, które są wymienione w § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13), w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 6) rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 110, poz. 727), zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz.U.2008 poz. 13)
Dokładniej, tych wymienionych w § 7, do których stosowało się art. 27 albo art. 29a ustawy - Prawo o miarach z 11 maja 2001r.

Więcej, zobacz też:
Dlaczego "Fiskus" może zakwestionować faktury dotyczące analizatorów spalin?
K
upiłeś używany analizator ? - pomyśl o korekcie deklaracji podatkowych.
Zalegalizowałeś swój analizator ? - pomyśl o korekcie deklaracji podatkowych.

   Jednak osobnym problemem - i może w dużo większej skali - dla rozliczeń z "Fiskusem", może być sprawa sytuacji prawnej Stacji Kontroli Pojazdów.

   Sytuacji prawnej,
związanej z ważnością poświadczenia zgodności (...) wydanym przez dyrektora TDT, tego, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy-Prawo o ruchu drogowym. Poświadczenia, które w związku z art.83 ust 4 zdanie 2 tej ustawy, traci ważność po zmianie stanu faktycznego.
   A stan faktyczny dotyczący tego poświadczenia ulega zmianie, np. z chwilą gdy analizator uwzględniony w tym poświadczeniu staje się "nielegalny". Właśnie za sprawą w/w § 2 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2010r. (Dz.U.2010 poz. 727), w odniesieniu do analizatorów legalizowanych dotychczas na podstawie art. 27 albo art. 29a ustawy - Prawo o miarach. Czyli po upływie ważności ostatniej ważnej legalizacji ponownej wykonanej na podstawie art. 27 (przed 31.12.2012r.) albo na podstawie art. 29a (przed 31.12.2013r.).

Dla przypomnienia.
  Każdy "taki"
analizator już w dniu 8 lipca 2010r., tj. po wejściu życie § 2 w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2 czerwca 2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 110, poz. 727), był automatycznie (bo z mocy prawa), uznany za niespełniający obowiązku legalizacji pierwotnej. I to ma taki skutek, że po upływie okresu przejściowego określonego (w zależności od roku jego produkcji) w art. 27 albo art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r.- Prawo o miarach, analizator "taki" nie może już być legalizowany. To oznacza, że po upływie terminu ważności jego ostatniej legalizacji ponownej, wykonanej zgodnie z obowiązującym prawem na podstawie przepisu art. 27 (w najlepszym przypadku po 31 maja 2013r.) albo art. 29a, (w najlepszym przypadku po 31 maja 2014r.), analizator taki już nie może być legalnie stosowany. Nie może być stosowany, bo jest uznany przez prawo, za niewprowadzony do obrotu lub użytkowania przed 7 stycznia 2007r.. A po tej dacie mógłby być wprowadzony do obrotu, jedynie po ocenie zgodności. A tą może przeprowadzić jedynie producent przyrządu albo jego upoważniony przedstawiciel, bo prawo nie daje takiej możliwości użytkownikom przyrządów. Zatem w sposób trwały staje się nielegalny.
  Skoro analizator "taki" w świetle prawa nie został wprowadzony do obrotu, to każde świadectwo legalizacji ponownej, nie wydane na podstawie art. 27 albo art. 29a tej ustawy, jest nieważne. A dodatkowo w świetle prawa jest dokumentem poświadczającym ono nieprawdę. A wykorzystywanie dokumentu poświadczającego nieprawdę, dla osiągnięcia korzyści majątkowej, jest traktowane jako przestępstwo zagrożone sankcją karną.
  Dodatkowo,
jeżeli, w poświadczeniu zgodności wyposażenia (...), o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy-Prawo o ruchu drogowym, dotyczącym SKP stosującej dotychczas "taki" analizator - przed upływem w/w terminu ważności ostatniej legalizacji ponownej - nie uwzględniono innego. legalnego analizatora spalin samochodowych, poświadczenie takie traci ważność, (automatycznie) w trybie przepisu art.83 ust 4 zdanie 2 tej ustawy -Prawo o ruchu drogowym.

  Czy po utracie ważności tego poświadczenia SKP, nadal działa legalnie?

  
Czy przedsiębiorstwo prowadzące "taką" SKP, może nadal zaliczać swoje koszty do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli ta SKP działa już nielegalnie (bo bez ważnego poświadczenia)?

  
Czy przedsiębiorstwo prowadzące taką SKP, może nadal odliczać VAT od otrzymanych faktur związanych z działalnością "takiej" SKP, jeżeli działa ona już nielegalnie (bo bez ważnego poświadczenia)?

   W mojej ocenie, taka sytuacja może być źródłem poważnych problemów z "Fiskusem", jeżeli faktury z okresu gdy SKP działała bez ważnego poświadczenia zgodności wyposażenia (...), były "wrzucane" w koszty lub, jeżeli VAT od tych faktur był odliczany.

Sprawa może i nie jest oczywista.
  Ale warto pamiętać, że przedstawiciele organów podatkowych zwykle mają swój własny pogląd na sprawę dopuszczalności odliczeń podatkowych. Zwłaszcza wtedy gdy sytuacja nie jest oczywista.


   Jakoś tak dziwnie wydaje mi się, że argumenty za dopuszczalnością legalizacji ponownej dla "takich" przyrządów, prezentowane przez "zwolenników" dopuszczalności jest wykonywania, nie znajdą uznania w oczach (i uszach) przedstawicieli aparatu skarbowego. 
   Zwłaszcza w kontekście zaliczania w koszty uzyskania przychodów oraz odliczania VAT od faktur związanych z działnością SKP stosującej "taki" analizatorów spalin, który od 8 lipca 2010r. na podstawie w/w § 2 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2010r. (Dz.U.2010 poz. 727) uznaje za niespełniające obowiązku legalizacji pierwotnej. 
Dodatkowo, argumentacja w rodzaju "przecież miałem odbiór stacji z takim analizatorem", może być przyczyną ekstra problemów, bo jak uzasadnić, odbiór stacji stosującej jako jedyny analizator, który wświetle prawa (jw.) jest już nielegalny. Będzie to też spory kłopot dla osoby odpowiedzialnej za dokonanie takiego odbioru. Ale to już niekoniecznie za sprawą "Fiskusa".
    A jak można się domyślać, nikt ich nie pytał o to "czy dopuszczalne będzie zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu, kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem analizatora spalin, które były dotychczas legalizowane na podstawie przepisów art 27 albo art. 29a ustawy -Prawo o miarach z 11 maja 2001r." w kontekście w/w § 2 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2010r.

Dlatego może warto pomyśleć o korekcie deklaracji podatkowych, które obejmowały okresy w których, te "faktury" zostały zaksięgowane w koszty, lub za które odliczono VAT od tych faktur.
   No i oczywiście - dla uniknięcia w/w konsekwencji - warto też rozważyć "czynny żal", czyli donos na samego siebie w sprawie "tego wykroczenia". Czynny żal można skutecznie "wyrazić" (i uniknąć konsekwencji karno-skarbowych) jedynie przed stwierdzeniem takiego wykroczenie przez organy skarbowe.
I tylko wtedy gdy zapłaci się te "zaległe podatki" których dotyczy "czynny żal".

   Zatem jak to oceniłyby organy podatkowe?
   
Czy ktoś to sprawdzał?
   A może lepiej tego nie sprawdzać?

Sprawdzać może nie warto, ale warto o tym pomyśleć wcześniej, zanim "fiskus" nam to sprawdzi.

Więcej zobacz też:
Dlaczego "Fiskus" może zakwestionować faktury dotyczące analizatorów spalin?
Kupiłeś używany analizator ? - pomyśl o korekcie deklaracji podatkowych.
Zalegalizowałeś swój analizator ? - pomyśl o korekcie deklaracji podatkowych.
Dlaczego data 8 lipca 2010r. jest ważna dla SKP i innych właścicieli analizatorów?


Zmieniony ( 03.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »