Menu Content/Inhalt
Start arrow Czujnik LPG
Czujnik LPG PDF Drukuj Email

CGS – 2/1 propan butan (butlowy) LPG

Czujnik CGS-2/1 propan -butan przeznaczony jest do wykrywania ulatniającego się propanu butanu.
W przypadku ulatniania się gazu, przy stężeniu 10% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowej) zostaje załączony alarm akustyczny (buczek) i optyczny (dioda LED) CZUJNIKA

Przeznaczony jest do zainstalowania w pomieszczeniach mieszkalnych kuchniach, łazienkach, przedpokojach korytarzach), lokalach użyteczności publicznej. Wykonany w obudowie metalowej zasilany bezpośrednio z sieci 230v/50Hz za pomocą kabla. Czujnik ten łatwy w montażu.

Występuje również w wariancie z zestykiem do sterowania zewnętrznego wentylatora.
Wtedy w przypadku alarmu oprócz załączenia alarmu akustycznego (BUCZEK) i optycznego (czerwona dioda LED) zostaje załączony zestyk zwierny przekaźnika (zestyk NO - normalnie otwarty), który jeśli jest podłączony do sterowania wentylatora uruchomi go powodując przewietrzenie pomieszczenia.

Jest montowany 30 cm od podłogi.

Parametry techniczne:
·         zasilanie: AC 220V/50 Hz,
·         moc: 3,4 W,
·         typ sensora: TGS 2610 - FIGARO,
·         zasada pomiaru: spalanie katalityczne,
·         zakres stosowania: propan -butan,
Charakterystyka przyrządu jest wyskalowana na gaz propan-butan;
·         stężenie alarmowe: 10% DGW, (Dolnej Granicy Wybuchowej)
·         sygnalizacja zasilania: zielona dioda LED,
·         sygnalizacja alarmowa: buczek i czerwona dioda LED,
·         temperatura otoczenia: od 0 st.C do +50 st. C,
·         wilgotność powietrza: do 80%,
·         wymiary zewnetrzne: 130 x 110 x 40 [mm],
·         obudowa : metalowa , malowana farbą proszkową,
·         masa: 0,6 [kg].
Gdy jest zestyk:
·         Zestyk przekaźnika : NO (normalnie otwarty):
- obciążalność prądowa trwała zestyku: 2A/24V DC, 0,5A/120V AC,
- napięcie znamionowe zestyku: 220V DC/250V AC
·         żywotność mech: 10 000 000 załączeń,

Po upływie każdego roku eksploatacji zaleca się oddać czujnik do serwisu producenta w celu sprawdzenia i kalibracji jego parametrów.

Gdy Gaz się ulatnia należy:
1.       Nie gasić, nie zapalać światła, nie właczać urządzeń elektrycznych,
2.       Wygasić wszystkie źródła ognia,
3.       Zamknąć zawór dopływu gazu;
4.       Wywietrzyć pomieszczenie'
5.       Wezwać pogotowie gazowe w przypadku stwierdzenia nieszczelności instalacji gazowej.

Certyfikaty:
Certyfikat Głównego Instytutu Górnictwa na podstawie badań : GIG KD "BARBARA" Laboratorium Metanometrii i Eksplozymetrii;
Certyfikat Zgodności z dyrektywą niskonapięciową Nr 73/23/EEC i dyrektywą kompatybilnosci elektromagnetycznej Nr 89/336/EEC wydany przez Zakład Certyfikacji ELTEST.

Obowiązek posiadania odpowiednich czujników na wyposażeniu technologicznym stanowiska kontrolnego w Stacji Kontroli Pojazdów , wynika, wg. stanu prawnego na dzień 8.11.2005r,
 z §15 Rozporządzenia MI z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. (Dz.U. z 2005r. Nr 25, poz. 209 z późn. zm.)  
¨       czujnika nadmiernego poziomu tlenku węgla, który może automatycznie uruchamiać wentylację
z pkt. 6.a tego paragrafu.
¨       alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu płynnego (LPG / propan butan) i ziemnego (CNG)
w stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem z pkt. 8 tego paragrafu.

Zmieniony ( 25.04.2006. )