Menu Content/Inhalt
Start arrow Diagnostyka arrow Analizatory arrow Legalizacja analizatorów spalin.
Legalizacja analizatorów spalin. PDF Drukuj Email
Spis treści
Legalizacja analizatorów spalin.
Strona 2
Co robić gdy analizator ma iść do legalizacji? Image

Ma iść do legalizacji, znaczy zbliża się koniec okresu ważności jego poprzedniej legalizacji lub w przypadku nowych analizatorów wprowadzanych w oparciu o dyrektywę MID zbliża się koniec roku następnego po roku w którym dokonano oceny zgodności.

Czyli jeżeli na analizatorze znajduje się oznaczenie [M12], te '12' oznacza rok w którym dokonano oceny zgodności tego analizatora, to do pierwszej legalizacji ponownej powinien on zgłoszony w grudniu 2013r..

Legalizacja ponowna analizatorów spalin samochodowych wg przepisów powinna być robiona co 6 miesięcy.

Z legalizacją ponowną analizatorów spalin samochodowych jest klika problemów:

Problem pierwszy:

Nie ma praktycznej możliwości aby wykonanie takiej legalizacji było możliwe na miejscu u klienta. Do legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych są uprawnione wybrane OUM oraz obecnie (9 lipiec 2013 r.) sześć laboratoriów należących do podmiotów prywatnych. Ich lista jest dostępna na stronach GUM.
Konkluzja: Analizator spalin musi opuścić miejsce w którym jest użytkowany (stosowany).
Najczęściej jest to SKP gdzie
„w czasie gdy analizator jest w legalizacji” będzie brakować jednego z urządzeń, które są wymienione w „poświadczeniu zgodności wyposażenia (...)” wydanym przez TDT i będącym jedną z podstaw prawnych wykonywania badań technicznych przez tą SKP.
Co w praktyce oznacza, że w tym czasie gdy analizator poszedł do legalizacji ponownej, a był to jedyny analizator spalin na stanie tej SKP, to nie powinno się na niej wykonywać przez ten czas badań technicznych. A jeśli mimo, to badania takie będą wykonywane, to może się to skończyć: (a) utratą uprawnień przez diagnostę (na min. 5 lat), (b) możliwością wykreślenia przedsiębiorcy prowadzącego SKP z rejestru SKP. Rozwiązaniem może być posiadanie drugiego analizatora lub stosowanie w tym czasie analizatora zastępczego.

Zapytaj nas o ofertę na analizator zastępczy.

Problem drugi:

Analizatorem zastępczym dla analizatora podstawowego (w SKP) nie może być dowolny analizator.
Po pierwsze, musi to być również analizator spełniający wymagania odpowiednich przepisów;

Po drugie, również on musi on mieć ważną legalizację lub być urządzeniem, które takiej legalizacji jeszcze nie potrzebuje (np. analizator MID do roku czasu od oceny zgodności wg. oznaczeń na tym urządzeniu.);

Po trzecie, powinien on być „identyczny” z tym, który jest wymieniony w „poświadczeniu zgodności” wydanym przez Dyrektora TDT (jednak jest to rozwiązanie nie do końca poprawne); Najlepiej, żeby również ten zastępczy analizator (o konkretnym numerze fabrycznym) został uwzględniony w „poświadczeniu zgodności”. Zapytaj nas o ofertę na analizator zastępczy.

Problem trzeci:

Problem roku 2013.

Jeżeli jest to „nastoletni” analizator spalin, tzn. z rokiem produkcji 2002 lub wcześniejszym, to legalizacja takiego analizatora może być zakwestionowana jako wykonana wbrew przepisowi art. 27 ustawy z 11 maja 2001r. Prawo o miarach.

więcej zobacz:
Co to znaczy bez problemów ze zgodnością z przepisami ?

Co to znaczy niespełniający wymagań w przypadku analizatora ?


Wyżej wskazane problemy z analizatorami spalin samochodowych w SKP znikną gdy doprowadzimy do „uwolnienia spalin z SKP”!
Dlatego:

Uwolnić spaliny z SKP!

Poprzyj ideę uwolnienia spalin z SKP !

Powiadom znajomych o tej idei !

Chcesz poprzeć ideę „uwolnić spaliny z SKP” ?
Napisz do koordynatora projektu na adres  

No i jeszcze dwie uwagi

Uwaga 1. (dotyczy analizatorów wprowadzonych na podstawie dyrektywy MID jak i zatwierdzenia typu).

Legalizacja ponowna musi być również zrobiona po naprawie analizatora!
Konieczność wykonania naprawy analizatora unieważnia jego świadectwo legalizacji.
Czyli jeżeli np. analizator spalin po dokonaniu legalizacji ponownej podczas przesyłki lub przewożenia z laboratorium pomiarowego do SKP uległ w drodze uszkodzeniu i musiał być naprawiany, to w świetle obowiązujących przepisów, legalizacja ponowna tego analizatora jest nieważna!
Oznacza to, że w takim przypadku, tylko na podstawie badania dokumentów w SKP, kontrolujący będzie mógł zakwestionować wszystkie badania wykonane w okresie, kiedy w SKP był „używany” ten naprawiany analizator.

Uwaga 2. (dotyczy analizatorów wprowadzonych na podstawie dyrektywy MID jak i zatwierdzenia typu).
Jeżeli legalizacja ponowna nie została zrobiona w wymaganym przepisami terminie, to taki analizator nie może być wykorzystywany (stosowany) w SKP!
Oznacza to, że w takim przypadku, tylko na podstawie badania dokumentów w SKP, kontrolujący będzie mógł zakwestionować wszystkie badania wykonane w okresie, kiedy w SKP był „używany” ten naprawiany analizator.
Mało tego, jeżeli taki analizator spalin samochodowych (bez ważnej legalizacji ponownejbędzie znajdował się w SKP w stanie gotowości do użycia, to na podstawie prawa o miarach, zarówno diagnosta jak i właściciel SKP mogą być ukarani grzywną. A w dalszej kolejności diagnosta może być pozbawiony uprwanień, a przedsiębiorca prowadzący SKP wykreślony z rejestru SKP.

 


Zmieniony ( 04.11.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »