Menu Content/Inhalt
Start arrow Uwolnić spaliny w SKP!
Uwolnić spaliny z SKP! ... O co tu chodzi?(poprawiony) PDF Drukuj Email

W świetle obowiązujących przepisów, dotyczących badań technicznych pojazdów, obecnie każde okresowe badane techniczne (OBT) musi obejmować również badanie spalin. W przypadku pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym - badanie z wykorzystaniem analizatora spalin samochodowych, a w przypadku pojazdów z silnikiem o zapłonie samoczynnym – badanie z wykorzystaniem dymomierza.

Przyjmuje się, że wielkość emisji spalin z silników pojazdów poruszających się po drogach praktycznie wcale nie ma wpływu na bezpieczeństwo na drogach. Paradoksalnie emisja ta nabiera znaczenia dopiero wtedy gdy pojazdy przestają się poruszać, bo stoją „w korkach” ;-).

Z jednej strony, czy tego chcemy czy nie, konieczność wykonywania tych badań właśnie w SKP stwarza tam pewne problemy, co w praktyce często powoduje lekceważenie tego badania.

A z drugiej strony, jest co najmniej kilka powodów, dla których „uwolnienie spalin w SKP” byłoby dla wszystkich zainteresowanych korzystne. Byłoby to korzystne:

  • dla samych SKP i ich właścicieli, bo w praktyce oznaczałoby to zwiększenie zyskowności SKP bez podnoszenia ceny badań w SKP, jedynie na skutek „zwolnienia SKP z obowiązków posiadania i utrzymywania na wyposażeniu analizatorów spalin i dymomierzy; Właściciele SKP nie musieliby kupować tych nowych urządzeń a te już kupione mogliby odsprzedać.

  • dla diagnostów (UDS), bo w praktyce mogłoby oznaczać zwiększenie ich dochodów;

  • dla systemu badań technicznych pojazdów, bo poprawiła by się skuteczność kontroli spalin;

  • dla systemu badań technicznych pojazdów, bo zmniejszenie obciążeń dla diagnostów podczas OBT pomogłoby im skupić się na tym co jest ważne dla bezpieczeństwa ruchu na drodze.

  • dla środowiska oraz powietrza które wdychamy, bo poprawiła by się skuteczność kontroli spalin;

  • dla aktualnych i przyszłych właścicieli pojazdów , bo wbrew pozorom regularność i skuteczność kontroli spalin leży w interesie posiadaczy pojazdów. Zobacz tutaj (powody) i tutaj (FKS).

  • dla rynku usług zaplecza motoryzacji i jego klientów (?), bo poprawiła by się skuteczność kontroli spalin, która wymuszała by zwiększenie zapotrzebowanie na „obsługę pojazdów” lub na ich wymianę na sprawny;

  • dla rynku usług zaplecza motoryzacji i jego klientów, bo zwiększyła by się efektywność wykorzystywania analizatorów spalin i dymomierzy (zobacz tutaj) gdyż w SKP jeżeli są one wykorzystywane, to tylko do pomiarów wskaźnikowych (mieści się w limitach czy też nie) a nie do diagnostyki.

  • dla rynku usług zaplecza motoryzacji i jego klientów, bo te same urządzenia mogłyby być wykorzystywane nie tylko do badania spalin jak teraz w SKP;

  • no i w konsekwencji powyższych również dla Państwa, jego budżetu oraz budżetów lokalnych, rynku pracy, systemu emerytalnego i ... stanu zdrowia populacji zamieszkujących Polskę (nie tylko ludzi).

No i jest to dobrym „czas” aby podjąć ten temat.
Dlaczego?
Bo, przez cały 2013r. a nawet i po 1 stycznia 2014r., organy administracji miar, z uporem godnym lepszej sprawy, nie chciały zobaczyć realnego problemu w tym, że po 8 lipca 2010r. część z będących wtedy w użytkowaniu analizatorów spalin została uznana (z mocy prawa) za niespełniające obowiązku legalizacji pierwotnej. I od tego czasu jedyną podstawą do ich legalizacji ponownej mogły być już tylko przepisy art. 27 albo 29a ustawy - Prawo o miarach z 2001r. A ten realny problem naraża dotychczasowych użytkowników tych analizatorów na poważne konsekwencje (zarówno finasowe jak i prawne).

Są też dwa bardzo konkretne powody by zająć się tym tematem.

Powód pierwszy (quasi formalny).

Uwolnienie spalin z SKP, rozwiązało by problem roku 2013 w odniesieniu do dopuszczalności legalizacji analizatorów spalin samochodowych mających ponad 10 lat.

Czy tego chcemy czy nie, to tak się składa, że sprawa dopuszczalności legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych do których stosowało się przepisy art. 27 albo art. 29a ustawy z 11 maja 2001r.- Prawo o miarach, została przesądzona na długo przed upływem terminów o których mowa w tych przepisach, bo w dniu 8 lipca 2010r.

Dlaczego?
Zobacz : Dlaczego data 8 lipca 2010r. jest ważna dla SKP i innych właścicieli analizatorów?

Z tej przyczyny – w obecnym stanie prawnym* - wszystkie SKP w Polsce stosujące „takie” analizatory, „powinny” je wymienić na nowe i to przed upływem upływem ważności jego legalizacji ponownej wykonanej na podstawie art. 27 albo art. 29a ustawy - Prawo o miarach.

* w obecnym stanie prawnym = za sprawą treści § 2 tego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010r. (Dz.U.z 2010r. Nr 110 poz. 727) w związku z treścią§ 7 tego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13), w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 6) właśnie tego rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2010r., które weszło w życie 8 lipca 2010r.

   Co gorsza, w przypadku analizatorów, do których stosowało się art. 27 ustawy (tych z rokiem produkcji 2002 lub wcześniejszym), już po 31 grudnia 2012r.,czyli po upływie okresu przejściowego określonego w art. 27, ich legalizacja ponowna była prawnie niedopuszczalna, bo od 8 lipca 2010r. z mocy prawa (automatycznie) uznaje się je za niespełniające obowiązku legalizacji pierwotnej. A bez legalizacji pierwotnej, legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego podlegającego prawnej kontroli metrologicznej, w świetle obowiązującej ustawy jest prawnie niedopuszczalna. Obecnie jedyna możliwością ich zalegalizowania byłoby poddanie ich wcześniej ocenie zgodności, ale ta opcja jest dostępna jedynie dla producentów przyrządu, lub ich upoważnionych przedstawicieli.

   Analogicznie sytuacja wygląda w odniesieniu do analizatorów spalin, do których stosowało się art. 29a ustawy (tych z rokiem produkcji 2003), dla których legalizacja ponowna, z tych samych przyczyn jest prawnie niedopuszczalna po 31 grudnia 2013r.

Zobacz też:
     Zalegalizowałeś swój analizator ? - pomyśl o korekcie deklaracji podatkowych.
     Jeśli kupiłeś używany analizator - pomyśl o korekcie deklaracji podatkowych.
     
Dlaczego "Fiskus" może zakwestionować faktury dotyczące analizatorów spalin?
     Dlaczego "Fiskus" może zakwestionować faktury dotyczące działalności "takiej" SKP?

 Można szacować, że problem ten dotyczy nawet i 2 tysięcy SKP w Polsce.

Co więcej znaczna część z „tych” analizatorów, „podpadających” pod te przepisy, służy jako jednostka sterująca dla modułu dymomierza. A skoro na podstawie art. 26 w/w ustawy nie można nawet przechowywać w stanie gotowości do użycia „takich” (nielegalnych?) analizatorów spalin, to i „takie” dymomierze staną się w SKP bezużyteczne. Zatem problem dotyczy również dymomierzy. 

Uwolnienie spalin z SKP, rozwiązało by problem ... 
... bo zwolniłoby wszystkie SKP z obowiązku stosowania i posiadania tych urządzeń.

Uwolnienie spalin w SKP, zwolniłoby SKP z konieczności inwestycji w ten sprzęt.

Poprzyj ideę uwolnienia spalin z SKP !
Powiadom znajomych o tej idei !

Chcesz poprzeć ideę „uwolnić spaliny z SKP” ?
Napisz do koordynatora projektu na adres 

Powód drugi (quasi formalny).

Uwolnienie spalin z SKP, rozwiązało by problem roku 2013 i 2014 w odniesieniu do analizatorów spalin samochodowych i przyszłego obowiązku archiwizacji (elektronicznej) wyniku ich badań.

Chyba już wszyscy słyszeli, że za sprawą wymogów unijnych, od nowego roku (2014) planuje się wprowadzenie wymogu archiwizacji (w wersji elektronicznej) wyników niektórych badań „w SKP” w tym również i badań z analizatorów spalin samochodowych.

Ponieważ niewiele z analizatorów spalin samochodowych pracujących obecnie w SKP (również tych nowych) umożliwia archiwizację wyników badania w wersji elektronicznej, to w konsekwencji wprowadzenia tego nowego wymogu dla SKP, również i większość z nowszych analizatorów - nie podpadających pod problem roku 2013 – będzie musiała być wymieniona na takie, które te nowe wymagania będą spełniały. Pewnie z jakimś okresem przejściowym na dostosowanie.

Jak dotąd nie wiadomo jakie to będą wymagania, ale ze względu na cel tej archiwizacji tzn. przesyłanie tych danych do centralnej ewidencji (może CEPiK), można spodziewać się, że będą to podobne wymagania odnośnie wszystkich urządzeń z których wyniki mają być archiwizowane.

A można szacować, że problem ten może dotyczyć grubo ponad 3 tysięcy SKP. 

Uwolnienie spalin w SKP, zwolniłoby SKP z konieczności inwestycji w ten sprzęt.

Poprzyj ideę uwolnienia spalin z SKP !
Powiadom znajomych o tej idei !

Chcesz poprzeć ideę „uwolnić spaliny z SKP” ?

 

Uwolnienie spalin z SKP w praktyce oznaczałoby wyłączenie z zakresu badań technicznych pojazdów (OBT) wykonywanych SKP tej ich części, która dotyczy kontroli emisji spalin, czy dokładniej tej, w której „powinny być” wykorzystywane analizatory spalin samochodowych lub dymomierze.

Zobacz też:

Jak uwolnić spaliny z SKP?

Jakości kontroli spalin pojazdów, mogłaby się poprawić, gdyby ...

Gdyby badanie spalin było wydzielone z zakresu OBT w SKP...

Co to za problemy z badaniem spalin, które uzasadniałyby „uwolnienie spalin w SKP”?

Co to znaczy bez problemów ze zgodnością z przepisami ?

Co to znaczy „niespełniający wymagań” w przypadku analizatora ?

Zmieniony ( 10.02.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »