Menu Content/Inhalt
Start arrow Diagnostyka arrow Analizatory arrow Analizator AUTO 4-1 a legalizacja ponowna analizatorów.
Analizator AUTO 4-1 a legalizacja ponowna analizatorów. PDF Drukuj Email

Analizator KANE AUTO 4-1 
legalizacja ponowna analizatorów.

AUTO 4-1 vs AI 9600
Porównanie analizatorów AUTO 4-1 z AI 9600

Analizatory spalin samochodowych wprowadzone do obrotu na podstawie dyrektywy MID (po ocenie zgodności)podlegają prawnej kontroli metrologicznej w postaci legalizacji ponownej. Pierwsza, przed upływem 1 roku od końca roku, w którym została dokonana ocena zgodności (zgodnie z oznaczeniami na analizatorze).

Czyli jeżeli na analizatorze w oznaczeniu metrologicznym podającym rok dokonania oceny zgodności mamy oznaczenie np.  [M12], to pierwsza legalizacja ponowna tego analizatora powinna być zrobiona do końca grudnia 2013 r. 

 Uwaga 1. (dotyczy analizatorów wprowadzonych na podstawie dyrektywy MID jak i zatwierdzenia typu).

Druga i następne legalizacje ponowne powinny być wykonywane co 6 miesięcy.

Uwaga 2. (dotyczy analizatorów wprowadzonych na podstawie dyrektywy MID jak i zatwierdzenia typu).
Legalizacja ponowna musi być również zrobiona po naprawie analizatora!

Konieczność wykonania naprawy analizatora unieważnia jego świadectwo legalizacji.
Czyli jeżeli np. analizator spalin po dokonaniu legalizacji ponownej podczas przesyłki lub przewożenia z laboratorium pomiarowego do SKP uległ w drodze uszkodzeniu i musiał być naprawiany, to w świetle obowiązujących przepisów, legalizacja ponowna tego analizatora jest nieważna!
Oznacza to, że w takim przypadku, tylko na podstawie badania dokumentów w SKP, kontrolujący będzie mógł zakwestionować wszystkie badania wykonane w okresie, kiedy w SKP był „używany” ten naprawiany analizator.

Uwaga 3. (dotyczy analizatorów wprowadzonych na podstawie dyrektywy MID jak i zatwierdzenia typu). 

Jeżeli ważność ostatniej legalizacji ponownej już upłynęła, to takiego analizatora nie można w zgodzie z prawem stosować w ani nawet przechowywać w stanie gotowości do użycia w SKP!

Oznacza to, że w takim przypadku, tylko na podstawie badania dokumentów w SKP, kontrolujący będzie mógł zakwestionować wszystkie badania wykonane w okresie, kiedy w SKP był „używany” ten "nielegalny" (bo bez ważnej legalizacji) analizator.
Mało tego, 
jeżeli taki analizator spalin samochodowych (bez ważnej legalizacji ponownej) będzie znajdował się w SKP w stanie gotowości do użycia, to na podstawie prawa o miarach, zarówno diagnosta jak i właściciel SKP mogą być ukarani grzywną. A jeżeli jest to jedyny analizator w SKP, a w tym czasie były wykonywane okresowe badania techniczne pojazdów (OBT) z silnikiem o zapłonie iskrowym (benzyna), to konsekwencje mogą być dużo poważniejsze [ utrata uprawnień itd.itp.]. Zobacz też problem z analizatorami w 2013 roku.

Uwaga 4.

Analizator AUTO 4-1 jest urządzeniem „bardzo odpornym na transport”!
AUTO 4-1 jest urządzeniem ręcznym, a to oznacza że był skonstruowany jako urządzenie do stosowania „w ruchu”. 
Dlatego właśnie analizator AUTO 4-1 jest zawsze „bardzo odporny na transport”:
  • i wtedy gdy wysyłamy go kurierem lub przewozimy sami do legalizacji!
    A niech ktoś spróbuje przewieźć 5, 10, czy 20 kg analizator spalin pociągiem.
  • i wtedy gdy chcemy go dostarczyć do badanego pojazdu.
    Przy dużych analizatorach na wózkach przewożenie jest bezpieczne tylko przy bardzo równym podłożu.
    Dlatego zwykle to badany pojazd jest dostarczany do analizatora.
A ze względu na niską wagę i małe rozmiary jest też przesyłką tańszą niż inne analizatory spalin samochodowych.
Jak duży jest AUTO 4-1
Jak duży jest AUTO 4-1
AUTO 4-1 i jego sonda poboru spalin przy standardowej torbie do transportu (i przechowywania)
AUTO 4-1 + sonda przy torbie do transportu i ...
Zmieniony ( 22.01.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »