Menu Content/Inhalt
Start arrow Wieści arrow Skutki obwieszczenia w sprawie tekstu jednolitego ustawy.
Skutki obwieszczenia w sprawie tekstu jednolitego ustawy. PDF Drukuj Email

Nie każdy o tym wie, choć warto o tym wiedzieć.

Ponieważ został ogłoszony tekst jednolity ustawy Prawo o miarach, to również i ten temat dotyczy analizatorów spalin samochodowych.

Wokół problemu roku 2013 z analizatorami spalin samochodowych było trochę niejasności. A to za sprawą odwoływania się do art. 27 ustawy Prawo o miarach, swoistego "alibi" do legalizacji analizatorów spalin samochodowych z rokiem produkcji 2002 lub wcześniejszym również po 1 stycznia 2013r..

A tu minęło 12 miesięcy, jesteśmy już po 31 grudnia 2013r. a dodatkowo przepis art 29a tej ustawy nabrał "złowrogiego" znaczenia.

Art. 29a. Przyrządy pomiarowe zalegalizowane do dnia 31 grudnia 2003 r. zgodnie z zasadami określonymi w art. 29 mogą być nadal legalizowane, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r., o ile spełniają wymagania przepisów, na podstawie których zostały zalegalizowane.

Złowrogiego, bo już nie może być wątpliwości, że wszystkie analizatory zalegalizowane przed 31 grudnia 2013r. mogą być w 2014 r. stosowane legalnie jedynie do końca ważności ich ostatniej legalizacji. Czyli w najlepszym przypadku do 31 maja 2014r..

Jednak tak się składa, że problem roku 2013 w odniesieniu do analizatorów starszych (tych z roku 2002 lub wcześniejszych ciągle jest ciągle aktualny. Jednak zaszła tu znaczaca zmiana. Od 13 września 2013r nie ma już w ustawie Prawo o miarach art. 27.
Nie ma bo został ogłoszony jej tekst jednolity w którym pominięto art. 27 i art. 29.

Nie każdy o tym wie, a warto to wiedzieć, że ...
obowiązujące w Polsce prawo nakłada na Organy Państwa obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych aktów normatywnych.

W art. 88 ust. 1 Konstytucji ustanowiono zasadę, według której warunkiem obowiązywania ustaw, rozporządzeń i aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.
Ogłoszeniem tym jest publikacja tekstu w dzienniku urzędowym (dawniej – drukiem, obecnie – w postaci elektronicznej). W myśl art. 88 ust. 2 Konstytucji zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172, ze zm.). Jak stanowi art. 16 tej ustawy, opracowywanie i ogłaszanie tekstów jednolitych należy do Marszałka Sejmu.
Od strony technicznej sposób ich tworzenia opisuje, niejako krok po kroku, rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. nr 100, poz. 908).

Dlaczego warto o tym wiedzieć?
Tekst jednolity sporządza się według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania obwieszczenia o ogłoszeniu tego tekstu.
Tekst jednolity odzwierciedla wszystkie zmiany wprowadzone do danego aktu w drodze nowelizacji, ewentualnie również bezsporne zmiany formalne lub niewątpliwą utratę mocy obowiązującej przez określone przepisy.

Co to w praktyce oznacza?
Dla użytkowników analizatorów spalin samochodowych oznacza to, że problem roku 2013 nie był problemem wydumanym. A po 1 stycznia 2013r nie działał już przepis art. 27 tej ustawy - bo działał jedynie przez 10 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy (czyli od 1 stycznia 2003r.).

A dlaczego?

Ustawa Prawo o miarach po wielu modyfikacjach doczekała się tekstu jednolitego. 

Jeżeli ktoś miał wątpliwości wcześniej, to powinien się dowiedzieć, że w tekście jednolitym ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441), ogłoszonym Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z 6 maja 2013r., pominięto art 27 i art 29. O czym wprost informuje treść tego obwieszczenia w pkt. 2. ust 1).

Opublikowanie tekstu jednolitego ustawy z pominięciem części przepisów (jak art 27 i art 29 w ustawie prawo o miarach) oznacza, że legislatorzy (prawnicy zajmujący się przygotowaniem tekstu jednolitego) dokonali ich oceny i stwierdzili niewątpliwą utratę mocy obowiązującej tych przepisów. W języku prawniczym, "z przyczyny następczej trwałej niestosowalności spowodowanej upływem czasu i wyczerpaniem się regulowanych stanów rzeczy".

Należy też pamiętać, że Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o miarach :

  • było wydane 6 maja 2013 r. a według jego treści, uwzględnia zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 19 kwietnia 2013 r.

  • było opublikowane 13 września 2013r (Dz.U. z 2013 poz 1069);

Jak to zostałoby wyjaśnione w języku prawników:

Tekst jednolity ustawy jest odwzorowaniem istniejącego stanu prawnego.
Tekst jednolity jest przy tym instytucją o wielkiej doniosłości dla systemu prawa.
Przysługuje mu przymiot autentyczności, taki sam jak oficjalnemu tekstowi ustawy czy innego aktu normatywnego. Istnieje co do niego silne domniemanie, że kształt, w jakim go ogłoszono, jest kształtem nadanym przez prawodawcę oraz organ upoważniony do kontroli tworzenia prawa, a obalenie tego domniemania następuje wyłącznie urzędowo – przez obwieszczenie o sprostowaniu błędu.
Pomimo tego, że tekst jednolity ustawy nie jest aktem normatywnym, to
od momentu ogłoszenia w dzienniku urzędowym jest on objęty domniemaniem autentyczności i stanowi wyłączny punkt odniesienia dla stosowania ustawy (odpowiednio innego aktu).


Problem roku 2013 wynikający z art. 27 ustawy Prawo o miarach, czyli tych z rokiem produkcji 2002 lub wcześniejszym,
jest obecnie jeszcze większy z powodu art. 29a tej ustawy.

Dlatego wszyscy posiadacze analizatorów spalin, którzy muszą stosować w swojej działalności (np w SKP) analizator spalin samochodowych, powinni rozważyć szybszą decyzje w sprawie zmiany analizatora, jeżeli a jedyny będący w ich dyspozycji analizator, to taki z rokiem produkcji 2002 lub wcześniejszym. Może się okazać, że czas to pieniądz.

A przed nami jeszcze wymóg archiwizacji wyników badań z analizatora spalin samochodowych.
Dlatego uwaga!

Musisz kupić analizator spalin samochodowych teraz, to przy wyborze urządzenia rozsądnie jest brać pod uwagę rozwiązanie zapewniające dostosowanie do obowiązek archiwizacji wyników badań z analizatora spalin w formie elektronicznej. zobacz -> Wymóg archiwizacji wyników badań z analizatora spalin samochodowych
- Czy to wymysł i fanaberia czy rzeczywisty problem dla użytkowników analizatorów?
-
Co to znaczy dla kupujących (teraz) analizator spalin samochodowych?

Zobacz też :

Konieczność zakupu analizatora  ... kontra "widmo" archiwizacji wyników badań
Konieczność zakupu analizatora versus _widmo_archiwizacji wyników badań

Zmieniony ( 15.01.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »