Menu Content/Inhalt
Start arrow 24 powody by ...
Zobacz: Powód 1 by wybrać ... (dla UDS-ów, właścicieli SKP i innych użytkowników) PDF Drukuj Email

Powody, dla których warto wybrać dla SKP właśnie ręczny analizator spalin samochodowych KANE AUTO 4-1.

Powód nr 1.

Analizator AUTO 4-1 spełnia i również w 2013r. spełniał wymagania obowiązujących przepisów i można go bez problemów (bezpiecznie) stosować w Stacjach Kontroli Pojazdów w Polsce.

No niby to oczywiste – ale nie o wszystkich analizatorach będących w obrocie da się to powiedzieć.
[vide: problem roku 2013 z analizatorami, tymi z rokiem produkcji 2002 lub wcześniejszym (w 2013r.) oraz tymi z rokiem produkcji 2003 (po 31 grudnia 2013r.)]

KANE AUTO 4-1 jest ręcznym analizatorem spalin samochodowych I klasy dokładności OIML. Ma standardowe (wymagane przez specyfikacje OIML i dyrektywę MID) zakresy pomiarowe.

AUTO 4-1 mierzy - w przetłaczanym przez ustrój pomiarowy gazie (w założeniu maja to być spaliny samochodowe) - zawartość :tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), węglowodorów (HC) oraz tlenu (O2); Na podstawie tych pomiarów automatycznie wylicza współczynnik nadmiaru powietrza (lambda) lub, właściwszy dla silników zasilanych gazem, współczynnik AFR (Air Fuel Ratio) oraz skorygowaną wartość tlenku węgla (COkor); Pomocniczo mierzy również obroty (RPM) [via indukcyjna sonda obrotów] oraz temperaturę [via sonda (typu K) temperatury oleju].
AUTO 4-1 :

  1. obsługuje silniki zasilane benzyną, LPG, CNG a nawet nowe diesle (te bez zadymienia);

  2. mierzy CO, HC, CO2 z użyciem toru na podczerwień; a (O2) z użyciem ogniwa elektrochemicznego;

  3. Na bieżąco analizator określa /oblicza/ współczynniki Lambda lub AFR oraz COkor;

  4. mierzy temperaturę (oleju, chłodziwa lub spalin) i prędkości silnika (RPM), wtedy gdy to jest potrzebne;

  5. Zapewnia łatwy dostęp do wyników pomiarów i określanych współczynników, zarówno bieżących jak i ich wartości archiwalnych zarejestrowanych w pamięci urządzenia;

  6. Zapewnia zapis do pamięci do 255 rezultatów, co odpowiada kontroli ponad 120 pojazdów;

  7. Rejestruje wyniki pomiarów, odpowiadających im przeliczeń oraz dokładny czas i datę badania!


KANE AUTO 4-1 jest wprowadzany do obrotu na podstawie dyrektywy MID (2004/22/WE).

KANE AUTO 4-1 spełnia wymagania dyrektywy MID [2004/22/WE] oraz Rozporządzeń Ministra Gospodarki z 18.12.2006 (Dz.U. 07.3.27), z 07.12.2007r (Dz.U.07.241.1765) oraz z 07.01.2008r (Dz.U.08.5.29);


Jako typ analizatora, AUTO 4-1 posiada Certyfikat badania typu WE o nr T10284 [Moduł B].

Certyfikat ten był wydany przez jednostkę notyfikowaną nr 0122 [NMI] po badaniach w ramach Modułu B.

Indywidualnie, jako wyrób, AUTO 4-1 posiada również certyfikat weryfikacji wyrobu WE [Moduł F]wydawany po badaniach w ramach Modułu F, przez jednostkę notyfikowaną, np. o nr 2149.

Analizatory KANE AUTO 4-1 są obecnie wykorzystywane w Polsce: ● do OBT w Stacjach Kontroli Pojazdów (SKP); ● do kontroli pojazdów na drodze przez Policję (wyposażenie pojazdów ETDiE), Straż Graniczną oraz Inspekcję Transportu Drogowego (ITD); ● przez producentów instalacji zasilania gazem pojazdów, ● serwisy samochodowe serwisy wózków widłowych oraz ● szkoły z jakimś profilem motoryzacyjnym do celów edukacyjnych.

Analizator AUTO 4-1, obecnie jest jedynym analizatorem spalin samochodowych dostępnym w Polsce, który kupiony dziś, zapewni również w przyszłości bezproblemowe dostosowanie go do nowych wymogów archiwizacji(w bezpiecznej formie elektronicznej) wyników badań m.in z analizatora spalin, które maja być wprowadzone w związku z rozporządzeniem z dokumentu COM(2012) 380. opublikowanym już 13.07.2012r.
Wymóg ten na pewno będzie istotny przy badaniach technicznych pojazdów (w SKP), nie wiadomo jeszcze czy będzie to również istotne przy kontroli drogowej.

Zobacz też:

Zmieniony ( 24.01.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »