Menu Content/Inhalt
Start arrow Diagnostyka arrow Analizatory arrow Zobacz: Powód 8 by wybrać ... (dla UDS-ów, właścicieli SKP i innych użytkowników)
Zobacz: Powód 8 by wybrać ... (dla UDS-ów, właścicieli SKP i innych użytkowników) PDF Drukuj Email

Powody, dla których warto wybrać dla SKP właśnie ręczny analizator spalin samochodowych KANE AUTO 4-1.

Powód nr 8.

Dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym zastosowanym w KANE AUTO 4-1, możliwe jest (i będzie) dostosowanie do nowych wymogów (jak w p.5) również i będącego już w użytkowaniu analizatora, gdyż nie będzie to wymagało żadnych zmian, ani w jego konstrukcji ani w jego oprogramowaniu.

  Trzeba pamiętać, że w odniesieniu do konkretnego analizatora (o konkretnym numerze seryjnym i konkretnej dacie produkcji) podstawą jego wprowadzenia do obrotu (oraz użytkowania / np. stosowania w SKP) były i są obecnie konkretne dokumenty, czyli

  • albo konkretna Decyzja Zatwierdzenia Typu (wydana przez Prezesa GUM) (przed 30.10.2006r),

  • albo konkretny Certyfikat Zgodności WE (obecnie).

Taki konkretny dokument (Certyfikat lub Decyzja) był wydany dla konkretnego typu analizatora(ów) spalin (z konkretnym numerem wersji oprogramowania)

Taki konkretny dokument (Certyfikat lub Decyzja) i ma też konkretny numer, konkretną datę wydania oraz okres i warunki obowiązywania.

Uwaga!

  Każda techniczna modyfikacja analizatora spalin zmienia typ analizatora.

Co ważne, taką techniczną modyfikacją jest np. zmiana wersji jego oprogramowania.
  Zmiana typu analizatora,
już po dokonaniu oceny zgodności (dla jego typu przed modyfikacją) i wydaniu dla analizatora Certyfikaty Zgodności WE. Ma taki skutek, że Certyfikat WE nie dotyczy tego urządzenia. Co nie jest szczególnym problemem w odniesieniu do analizatorów jeszcze nie wprowadzonych do obrotu (nie sprzedanych klientom). Bo wystarczy zrobić badania uzupełniające w ramach oceny zgodności tak, aby Certyfikat obejmował również ten nowy typ.
Jednak nowy certyfikat dotyczy wszystkich urządzeń z datą produkcji późniejszą od daty wydania certyfikatu. I nie dotyczy urządzeń z wcześniejszą datą produkcji.

Data ma znaczenie.

  W przypadku analizatora będącego już w użytkowaniu, czyli już wprowadzonego do obrotu (sprzedanego użytkownikowi) modyfikacja techniczna powodująca zmianę typu, ma to taki skutek, że dokument na podstawie, którego był on wprowadzony do obrotu i użytkowania, już go nie dotyczy. Nie może być już podstawą stosowania takiego analizatora w SKP.

  A jego użytkownik będzie miał poważny problem z wykazaniem - gdy będzie to konieczne (a zwykle tak jest) - że jego urządzenie jest nadal legalne i może być nadal stosowane w SKP

  Nie jest możliwa po prostu, "podmiana" tego dokumentu, bo ...   
   ... data jego produkcji będzie wcześniejsza niż data wydania tego nowego certyfikatu.

No chyba, że w chwili wprowadzenia tego konkretnego był już wydany dokument (Certyfikat zgodności WE lub Decyzja zatwierdzenia typu) który obejmował typ analizatora uwzględniającego tą modyfikację.

Uwaga!

  Nielegalne jest „podciąganie” konkretnego analizatora, pod Certyfikat WE wydany później, już po wprowadzeniu analizatora do obrotu. Nowy dokument może dotyczyć tylko urządzeń wprowadzanych do obrotu (z datą produkcji ) już po wydaniu tego dokumentu (zwykle aneksu do Certyfikatu).

  Podobnie nielegalne było „podciąganie” konkretnego analizatora pod Decyzję Zatwierdzenia Typu, który była wydana później lub która utraciła już swoją ważność. Dodatkowo dla analizatorów wprowadzanych do obrotu na podstawie zatwierdzenia typu, po 30.10.2006r., nie ma już prawnej możliwości zmiany tej decyzji.


Zobacz też:

Konieczność zakupu analizatora.
Uwolnić spaliny z SKP!
Prezentacja AUTO 4-1 w Holandii
Gdyby badanie spalin było wydzielone z zakresu okresowych badań technicznych (OBT) w SKP.
Funkcjonalna kontrola spalin.

 

Idea tworzenia Punktów Funkcjonalnej Kontroli Spalin [PFKS].
Obowiązek archiwizacji wyników badań z analizatora spalin.
Co to znaczy bez problemów ze zgodnością z przepisami ?

24 powody dla których warto wybrać właśnie analizator spalin KANE AUTO 4-1.

Zmieniony ( 24.01.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »