Menu Content/Inhalt
Start arrow Wieści arrow Prawo arrow Dlaczego dziś dla SKP ważna jest treść art. 10 ustawy z 15 grudnia 2006r.?
Dlaczego dziś dla SKP ważna jest treść art. 10 ustawy z 15 grudnia 2006r.? PDF Drukuj Email

   Chodzi tu o obowiązującą ustawę z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834), wywierającą wpływ na stosowania obowiązującej ustawy Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001r. (Dz.U. z 2013 poz 1069).

   Sięgnijmy do treści OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o miarach.
Ważne jest, że to Obwieszczenie przywołuje obowiązujące przepisy z Art. 10. ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834), który stanowi.

Dla przypomnienia przepisy te mówią:
Art. 10. 1.
Decyzje zatwierdzenia typu dotyczące przyrządów pomiarowych podlegających od dnia 7 stycznia 2007 r. ocenie zgodności wydane przed tym dniem na podstawie ustawy, o której mowa w art. 6, uznaje się za ważne do dnia upływu okresów ich ważności.
2. Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji, o których mowa w ust. 1, podlegają legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej, na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 6, przy czym mogą być one zgłaszane do legalizacji pierwotnej do dnia upływu okresów ważności tych decyzji i powinny spełniać wymagania obowiązujące przed dniem 7 stycznia 2007r.
[ta ustawa "o której mowa w art. 6", to właśnie ustawa Prawo o miarach.]

   A przecież wszyscy zainteresowani wiedzą (powinni wiedzieć), że:

  • analizator spalin jest obecnie obowiązkowym wyposażeniem SKP;

  • analizator spalin samochodowych jest właśnie takim przyrządem pomiarowym podlegającym "od dnia 7 stycznia 2007r. ocenie zgodności";

  • przed 7 stycznia 2007r. podstawą wprowadzenia do obrotu analizatora było wydanie Decyzji zatwierdzenia typu (dla typu analizatora) oraz dokonanie legalizacji pierwotnej konkretnego egzemplarza analizatora tego zatwierdzonego typu;

  • dlatego wymaganiami - które (jak wyżej w art.10 ust.2) analizator powinien spełniać - są te obowiązujące przed 7 stycznia 2007r., określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych Dz.U. 2004 nr 7 poz. 58;

Co z tego wynika? 

   Analizator spalin po wydaniu Decyzji zatwierdzenia typu mogą być wprowadzane do obrotu (zgłaszane do legalizacji pierwotnej) do dnia upływu okresów ważności dotyczącej ich decyzji;
  Analizatory te (wprowadzane w oparciu o Decyzję ZT)
powinny spełniać wymagania obowiązujące przed dniem 7 stycznia 2007r.;
   Właśnie z obowiązującego w/w przepisu Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. wynika, że wbrew pozorom, analizatory - wprowadzane w oparciu o Decyzję ZT - powinny spełniać właśnie te wymagania uchylonego już rozporządzenia z 16.12.2003r., (obowiązujące przed 7 stycznia 2007r.), a nie wymagania obowiązującego obecnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1765). Ponieważ ono obowiązuje dopiero od 11.01.2008r.

   A w konsekwencji, w przypadku tych analizatorów spalin (wprowadzanych w oparciu o Decyzję ZT)
świadectwa ich legalizacji (zarówno pierwotnej jak i ponownej) na podstawie tych w/w przypisów ustawy (z 15.12.2006r.) powinny odnosić się właśnie do rozporządzenia z 16.12.2003r. a nie późniejszego rozporządzenia z 7 grudnia 2007r. bo to zaczęło obowiązywać dopiero od 11 stycznia 2008r. 

Bo tak stanowi (?) w/w ustawa z 15.12.2006r.

 

Jeżeli ktoś twierdzi, że jest inaczej, powinien to udowodnić wskazując obowiązujące przepisy prawa z których będzie wynikało że tak nie jest.

Warto tu postawić kilka pytań, odpowiedź na które może być brzemienna w skutkach dla właściciela (użytkownika) analizatora spalin np. w SKP.

  1. Co w sytuacji gdy w świadectwie legalizacji ponownej analizatora spalin samochodowych, nie poświadczono - na zasadzie art. 10 w/w ustawy z 15.12.2006r. - zgodności z wymaganiami obowiązującymi przed 7 stycznia 2007r.?

  2. Czy takie świadectwo będzie ważne dla takiego analizatora spalin?

  3. Czy (nie)szczęśliwy posiadacz (użytkownik) takiego analizatora spalin samochodowych może mieć problemy z tego tytułu? W końcu obowiązującą zasadą jest nieznajomość prawa szkodzi.

  4. Co powinien zrobić taki (nie)szczęśliwy posiadacz (użytkownik) analizatora gdy otrzymał "aktualne" świadectwo, które nie poświadcza zgodności jego analizatora z wymaganiami, które ten analizator powinien spełniać?

  5. Czy jest dopuszczalne poświadczenie na zgodność z później obowiązującymi przepisami?

W mojej ocenie odpowiedzi na te pytania powinny być następujące:

Ad (1) -> Należy złożyć reklamację do wydającego świadectwo.

Ad (2) -> NIE, w obowiązującym stanie prawnym;

Ad (3) -> TAK;

Ad (4) -> Powinien złożyć reklamację do wydającego świadectwo.

Ad (5) -> NIE, w obowiązującym stanie prawnym.


Jedak niezależnie od mojej oceny każdy zainteresowany sam powinien sobie odpowiedzieć na te pytania. Sam, lub z pomocą prawnika który weźmie na siebie odpowiedzialność za skutki interpretacji.
Jednak koniecznie należy pamiętać, że przecież nie zawsze późniejsze wymagania są wymaganiami ostrzejszymi. A przepisy art. 10 w/w ustawy z 15.12.2006r., są przepisami ogólnymi - wynikającym z ustawy - dotyczącym wszystkich przyrządów pomiarowych (nie tylko analizatorów spalin) i nie można uzależnić ich stosowania lub nie od tego, czy wymagania obowiązujące po 7 stycznia 2007r będą ostrzejsze od tych obowiązujących przed tą datą czy też na odwrót.

Zobacz też : 

Uwolnić spaliny z SKP! ... O co tu chodzi?
Dlaczego użyte w art. 8a ust. 1 UPoM określenie "lub ważną legalizację", nie może ...
Dlaczego treść art. 8a. UPoM decyduje o dopuszczalności użytkowania analizatora w SKP?
Co dla SKP dziś oznacza treść Rozporządzenia MG z 27.12.2007r.?
Dlaczego daty są ważne? - daty ważne dla "życia" analizatora.

Zmieniony ( 30.01.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »