Menu Content/Inhalt
Start arrow Wieści arrow Z kraju i ze świata arrow Jak uwolnić spaliny z SKP?
Jak uwolnić spaliny z SKP? PDF Drukuj Email

Na początek należy zauważyć, że sprawa (propozycja) jest warta zainteresowania gdyż dotyczy badania spalin - obecnie obowiązkowego podczas każdego okresowego badania technicznego (OBT) - wykonywanego w Polsce w Stacjach Kontroli Pojazdów (SKP).
Dziś pominięcie 
badania spalin podczas OBT  (nie wykorzystanie analizatora lub dymomierza), może wiązać się z utratą uprawnień przez diagnostę (na 5 lat), bo będzie to przeprowadzenie badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem jego wykonania (zobacz: art. 84 ust 3 i 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Podobnie do pominięcia tego badania może zostać potraktowane wykonywanie takiego badania z zastosowaniem urządzenia, którego w SKP stosować nie wolno (vide problem roku 2013 dotyczący analizatorów spalin). A co z OBT gdy analizator jest w legalizacji ponownej, do której przecież musi „trafić” raz na 6 miesięcy? A gdy dotychczas stosowany w SKP analizator zastępczy jest "obarczony problemem roku 2013"?

Badania spalin, czyli:

  • badania z wykorzystaniem analizatora spalin samochodowych - w przypadku OBT pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym,

  • badania z wykorzystaniem dymomierza - w przypadku OBT pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym.

Następnie należy zrozumieć, że „uwolnienie spalin z SKP” w praktyce oznaczałoby wyłączenie z zakresu okresowego badania technicznego (OBT) pojazdów tych właśnie badań. Co w praktyce oznaczałoby pozostawienie w zakresie badań technicznych te badania, które są wprost powiązane z bezpieczeństwem ruchu pojazdów na drogach publicznych. A tak się składa, że hałas emitowany przez pojazd ma znacznie większy związek z bezpieczeństwem ruchu niż emisja spalin.

Następnie należy dostrzec jakie korzyści dałoby takie „uwolnienie spalin”,...
...sporządzając jak najdłuższą listę takich korzyści (z wykorzystaniem techniki burzy mózgów). 
Oczywiście w pierwszej kolejności korzyści dla jakości badań technicznych pojazdów ale przecież byłyby również inne sfery w których takie korzyści dałoby się zauważyć i wskazać.

 

No a potem to już tylko ...
... trzeba by przekonać właściwe władze ;-) do takiej zmiany przepisów, aby:

  • badanie spalin zostało wyłączone z zakresu okresowego badania technicznego (OBT) pojazdów;

  • stworzyć osobną kategorię „przedsiębiorców”, „rejestrowanych” (może w tych samych rejestrach co SKP) a uprawnionych do „badania spalin pojazdów” i do wydawania „poświadczania” pozytywnego wyniku takiego badania (np. poprzez wydanie specjalnej nalepki na ... np. tablicę rejestracyjną pojazdu oraz wprowadzenie informacji o tym wyniku do rejestru).

Co w praktyce oznacza znalezienie odpowiedniego poparcia dla tej idei ...
aby dało się przekonać właściwe organy do przeforsowania takich zmian.


Dlatego:

Poprzyj ideę uwolnienia spalin z SKP !
Powiadom znajomych o tej idei !
Przekonaj swoich znajmomych do tej idei !

Chcesz poprzeć ideę „uwolnić spaliny z SKP” ?
Napisz do koordynatora projektu na adres 

Należy też pamiętać, że jakości kontroli spalin pojazdów, mogłaby się poprawić, gdyby ...
     ... obowiązkowe badania z zastosowaniem analizatorów spalin lub dymomierzy:

  • były badaniami wydzielonym z badań dotyczących bezpieczeństwa ruchu pojazdów na drogach prowadzonych w SKP;

  • były badaniami co do zasady niezależnymi od badań okresowych w SKP;

  • były badaniami płatnym oddzielnie jednak wykonywanym przez podmioty inne niż SKP (przez innych „przedsiębiorców”);

  • były badaniami stwierdzającymi jaka jest emisja składników toksycznych w spalinach lub jakie jest zadymienie i, że mieszczą się one w normach, jednak nie wiązałoby się z zatrzymywaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu;

  • pozytywny wynik badania byłby urzędowo potwierdzany np. specjalną nalepką na tablicy rejestracyjnej pojazdu oraz rejestracją wyniku badania w systemie informatycznym (np. CEPiK), bez konieczności jego poświadczania w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

No a korzystanie z pojazdów - normalnie dopuszczonych do ruchu – jednak bez ważnego badania spalin wiązałby się z ukaraniem właściciela pojazdu lub kierującego mandatem (w przypadku kontroli). Przy czym mandat mógłby być nakładany przez policję, ITS, SG w przypadku kontroli pojazdu na drodze (brak ważnego badania lub nalepka jest jednak wyniki badania kontrolnego są powyżej limitów). A nawet przez straż miejską, gminną a nawet leśną po stwierdzeniu, że pojazd jest używany pomimo barku ważnego badania spalin (brak nalepki), np. jest zaparkowany w innym miejscu [ze zdjęciami jako dowodami] – w końcu to głównie środowisko, miast, gmin itp. cierpi z powodu zagrożeń ekologicznych jakie stanowią niesprawne pojazdy.

Uwolnić spaliny z SKP!

Chcesz poprzeć ideę „uwolnić spaliny z SKP” ?
Napisz do koordynatora projektu na adres 


Zmieniony ( 04.11.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »